Úvod Geotermálné Sondy (GVS)

Geotermálna sonda do vrtu

Geotermálné sondy pre tepelné čerpadlá


Systém sond na využitie zemného tepla GEROtherm® k využitiu povrchovej geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie budov

Povrchová geotermie, tiež označovaná ako nehlubinná, zahŕňa všetky zariadenia geotermie v hlbinnom rozsahu do 400 m, pričom sondy na využitie zemného tepla dodávame v rozsahu do 500 m. Systém sond na využitie zemného tepla GEROtherm® od spoločnosti HakaGerodur AG slúži k využitiu povrchovej geotermie ( zemného tepla, prípadne zemného chladu). Zo špecifických Polyetylén sa realizujú tiež plošné kolektory a energetickej pilotov.