Úvod Energia z vrtov GEROtherm®

Energia z vrtov GEROtherm®

Tepelné čerpadlá pracujú na princípe odovzdávanie rozdielu teplôt medzi dvoma prostrediami. Zjednodušene možno tepelné čerpadlo prirovnať ku kompresoru v chladničke. Získané teplo čerpadlo odovzdáva do podlahového kúrenia v miestnosti alebo do ohrievanej vody.

Hlbinný geotermálny vrt z ľudského merítka môžeme označiť za prakticky nevyčerpateľný zdroj energie. My sa zaoberáme nízkopotencionálním geotermálnym teplom.